WWB 2012: definitie gezin onjuist

Datum: 18-07-2011

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend dat de Wet werk en bijstand in 2012 ingrijpend wijzigt. Belangrijk onderdeel is de invoering van de huishoudinkomenstoets. Om dit mogelijk te maken wordt de omschrijving van het begrip gezin aangepast. De letterlijke tekst van deze aanpassing is logisch onjuist.

Onlangs heeft de Staatssecretaris van SZW bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel (32 815) ingediend tot wijziging van de WWB en samenvoeging van die wet met de WIJ. Een van de meest in het oog springende veranderingen is de invoering van de huishoudinkomenstoets. Op grond hiervan verliezen meerderjarige kinderen die bij hun ouder(s) wonen hun zelfstandige recht op bijstand en kunnen ze alleen nog samen met die ouder(s) bijstand krijgen. Bij de beoordeling van het recht op bijstand tellen inkomen en vermogen van zowel ouder(s) als meerderjarige kinderen mee. Per saldo betekent dit dat een aantal mensen hun bijstandsuitkering zal verliezen.

Om de gewenste veranderingen wetstechnisch te bereiken past het wetsvoorstel ondermeer de omschrijvingen van de begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin aan. Nadere bestudering leert dat hierin een logische fout is geslopen. Op grond van het nieuwe artikel 4 lid 1 onder a en b kan iemand alleen als alleenstaande (ouder) worden aangemerkt als in zijn woning niet tevens een of meer meerderjarige kinderen hun hoofdverblijf hebben. Dit is een duidelijk criterium. Het probleem ontstaat bij het derde onderdeel van de omschrijving van het begrip gezin in artikel 4 lid 1 onderdeel c sub 3. Daar staat dat onder gezin wordt verstaan: "de alleenstaande of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen die in dezelfde woning als de alleenstaande of alleenstaande ouder hun hoofdverblijf hebben". Dit is logisch onjuist nu uit de definitie van alleenstaande en alleenstaande ouder blijkt dat er bij inwonende meerderjarige kinderen geen sprake is van een alleenstaande of alleenstaande ouder. Beter is daarom om in de definitie van gezin in het voorgestelde artikel 4 lid 1 onderdeel c sub 3 te spreken over ongehuwde in plaats van alleenstaande of alleenstaande ouder.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide versie tonen