Steeds meer ondernemers doen beroep op bijstand

Datum: 10-01-2012

Kleine ondernemers voelen steeds meer de gevolgen van de economische crisis. De economische situatie voor deze groep is in het laatste kwartaal van 2011 verslechterd. Hierdoor moeten zij steeds vaker een beroep doen op de bijstand. Dat blijkt uit de IMK-Index (initiatief van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, IMK), waarin wordt becijferd hoeveel kleine ondernemers in nood verkeren.

Opvallend, want in het tweede en derde kwartaal van 2011 daalde het aantal kleine ondernemers dat in een financiële noodsituatie belandde nog. “We zien sinds november echter een opvallende stijging van dat aantal”, legt Han Dieperink (algemeen directeur IMK) uit. “Het lijkt erop dat terughoudend consumentengedrag een belangrijke rol speelt, want vooral leveranciers van consumentenproducten en –diensten hebben het moeilijk. Het aantal luxebestedingen is gedaald en vooral kleine ondernemers lijken daarvan de dupe. Veel kleine ondernemers slaagden er tot voor kort in dankzij flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering de economische omstandigheden het hoofd te bieden. Maar nu lijkt het er op dat ook deze groep de gevolgen van de crisis niet meer kan buitensluiten.”

IMK-Index als graadmeter

Het IMK introduceerde de IMK-Index als graadmeter voor het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op de bijstandverlening in de vorm van gemeentelijke kredieten en/of uitkeringen (Bbz). De IMK-index werd in januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. Sinds april 2010 circuleerde de index rond het niveau van 150, om in de zomer van 2011 te dalen naar 108. Afgelopen kwartaal echter steeg de index naar een niveau van 135.

Ondernemers en bijstand

Kleine ondernemers die in financiële nood verkeren kunnen soms een beroep doen op een speciale regeling in de bijstand: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Het Bbz 2004 is een regeling die bepaalde groepen ondernemers tijdelijk voorziet van een uitkering of van een lening voor bedrijfskapitaal, hetzij om hen de tijd te geven hun bedrijf te starten of te behouden, hetzij om hun bedrijf te kunnen beëindigen. Voor de uitkeringsverlening zijn de regels van de Wet werk en bijstand (WWB) grotendeels van toepassing.

Bronnen: IMK en IPSZ.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide versie tonen