Bijzondere bijstand voor kosten begrafenis en crematie

Datum: 24-02-2012

Wanneer iemand overlijdt moeten zijn nabestaanden de uitvaart regelen. Dit brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. Een van de nabestaanden van de overledene maakt afspraken met een uitvaartonderneming over hoe de uitvaart er uit zal zien en hoeveel het gaat kosten. Soms zijn er geen nabestaanden die deze taak op zich kunnen of willen nemen. In dat geval doet de gemeente het. In uitzonderingsgevallen kan de gemeente ook bijzondere bijstand geven aan een nabestaande voor zijn aandeel in de kosten van de uitvaart van de overledene.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige of periodieke uitkering die is bedoeld als vergoeding voor extra kosten die noodzakelijk zijn en die iemand zelf niet of slechts gedeeltelijk kan betalen. De extra kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan bijzondere bijstand aanvragen. Deze pagina geeft aan welke punten van belang zijn bij het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van een uitvaart van een overledene.

Omschrijving kostensoort

Wanneer iemand overlijdt, moet een van zijn nabestaanden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand verlof vragen om hem te kunnen begraven of cremerenbronnen. Deze nabestaande is dan tevens verantwoordelijk voor de lijkbezorgingbronnen. Dat houdt in dat hij de uitvaart regelt volgens de wens van de overledenebronnen. Daartoe geeft hij op eigen titel (dat wil zeggen voor zichzelf en dus niet namens de andere nabestaanden) en voor zijn eigen rekening en risico opdracht aan een uitvaartonderneming die de begrafenis of crematie verzorgt. Voor zover er geen uitvaartverzekering is, neemt de notaris de kosten van de uitvaart op als passiva (schulden) in de beschrijving van de nalatenschap.

Gemeente is opdrachtgever uitvaart

Het komt voor dat niemand uit de omgeving van de overledene het overlijden meldt bij de ambtenaar van de burgerlijke standbronnen. In dat geval is het de burgemeester die opdracht geeft tot de lijkbezorgingbronnen. De gemeente is in dan officieel de opdrachtgever voor de uitvaartbronnen.

Aard kosten

Uitvaartkosten behoren niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan van de overledene zelf. De overledene heeft bovendien geen recht op bijstand meer omdat hij dood isbronnen. De kosten voor een uitvaart behoren tot de passiva (schulden) van de nalatenschap van de overledene en komen in ieder geval voor rekening van de erfgenamen. Voorzover zij onderhoudsplichtig waren jegens de overledene, zijn het voor elk van hen noodzakelijke kosten van het bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandighedenbronnen.

(Richt)prijs uitvaart

De kosten van een uitvaart variƫren naar gelang de wensen van de overledene en zijn nabestaanden. Veel gemeenten hanteren in hun beleid een richtprijs voor een eenvoudige uitvaart. Deze richtprijs vormt dan de toetssteen voor de hoogte van te verlenen bijzondere bijstand. Met het bedrag van de richtprijs moet het mogelijk zijn om de goedkoopst adequate voorziening te treffen voor de uitvaart van een overledene.

Uitvaartondernemingen concurreren met elkaar om de voordeligste uitvaartvoorzieningen op de markt te brengen. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de kosten van een uitvaart vooraf te beperken wanneer er geen uitvaartverzekering is of de nalatenschap ontoereikend is om de kosten van de uitvaart te dekken.

Verdieping

Een goede mogelijkheid om tegenwoordig de kosten van een uitvaart te beperken is de online uitvaart. Doordat veel van de diensten van een online uitvaartonderneming op afstand, via internet, geleverd worden, vindt een besparing plaats ten opzichte van de gewone uitvaart.

De Branchevereniging van Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) biedt algemene informatie over de uitvaartonderemingen die op de Nederlandse markt actief zijn. De Vereniging wil nabestaanden bovendien helpen bij hun keuze voor een goede, betrouwbare uitvaartonderneming. Meer informatie is te vinden via de website www.bgnu.nl.

Recht op bijzondere bijstand

Onder omstandigheden kan voor iemand een recht op bijzondere bijstand ontstaan voor zijn aandeel in de uitvaartkosten van een overledene. Daarbij moet de gemeente eerst beoordelen of de kosten zich wel voordoen voor de aanvrager. Het is mogelijk dat de kosten op een andere manier voldaan zijn of dat iemand anders dan de aanvrager de kosten moet voldoen. Ook kan er sprake zijn van voorliggende voorzieningen waaruit de aanvrager de kosten kan betalen.

Bij de verdeling van de kosten over de nabestaaanden moet de gemeente rekening houden met het onderscheid tussen erfgenamen en onderhoudsplichtige nabestaanden die verantwoordelijk zijn voor het voldoen van de kosten van de uitvaart. Ook de beoordeling van de mogelijkheid van verhaal op onderhoudsplichtigen is van belang wanneer de aanvrager van de bijzondere bijstand zelf de opdrachtgever was van de uitvaart.

Stelt de gemeente vast dat geen recht op bijzondere bijstand bestaat voor de kosten van de uitvaart, dan zal zij, wanneer daar aanleiding toe bestaat, moeten oordelen of zeer dringende redenen noodzaken tot het toch verlenen van bijstand.

Tot slot moet de gemeente de vorm en de hoogte bepalen van het eventuele recht op bijzondere bijstand.

Dit nieuwsbericht is een kopie van de pagina Bijzondere bijstand voor kosten begrafenis en cermatie.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bronvermelding(en)

  • artikel 11 Wet op de lijkbezorging

Bronvermelding(en)

  • artikel 18 Wet op de lijkbezorging

Bronvermelding(en)

  • artikel 18 lid 1 Wet op de lijkbezorging
  • artikel 4:7 lid 1 sub b BW

Bronvermelding(en)

  • artikel 11 Wet op de lijkbezorging

Bronvermelding(en)

  • artikel 20 Wet op de lijkbezorging

Bronvermelding(en)

  • artikel 22 Wet op de lijkbezorging

Bronvermelding(en)

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide versie tonen