Life event: faillissement

Belangrijke gebeurtenissen in het leven, zogenaamde life events, kunnen soms gevolgen hebben voor het recht op AOW. Vaak is het daarom verplicht om zo'n gebeurtenis te melden bij de SVB. Deze pagina beschrijft de gevolgen voor de AOW van een (persoonlijk) faillissement.

Gevolgen

Komt de 65-plusser in een schuldensituatie of geldt voor hem een (gedwongen) schuldsaneringstraject dan kan dat gevolgen hebben voor de uitbetaling zijn AOW-pensioen.

Schuldeisers kunnen beslag laten leggen op een deel van het inkomen van de AOW-er. Dus ook op zijn AOW-pensioen. De SVB betaalt dan het deel van de AOW-uitkering waarop beslag is gelegd rechtstreeks uit aan de schuldeiser(s).
De schuldenaar blijft altijd een deel van zijn inkomen (incl. zijn AOW) krijgen. Dat deel is tenminste 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld; de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Op het meerdere kan beslag worden gelegd.

Overige gevolgen

Er bestaan in Nederland een aantal verschillende vormen van hulpverlening om schulden te voorkomen of op te lossen. Allereerst is er budgetbeheer. Budgetbeheer helpt vooral bij het voorkomen van schuldensituaties. Een beheerder begeleidt de schuldenaar en leert hem verstandig om te gaan met zijn maandelijkse inkomen. Dan is er de vrijwillige schuldhulpverlening. Een schuldhulpverlener probeert samen met de schuldenaar en de schuldeisers te komen tot een aflossingsregeling. Lukt dit niet, dan is er de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De WSNP biedt mensen met problematische schulden de kans om na drie jaar schuldenvrij te zijn. Voor het WSNP-traject is een uitspraak van de rechter nodig.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 mei 2011.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide paginaversie tonen