Inkomen uit studiefinanciering

Iemand met studiefinanciering heeft geen recht op algemene bijstand. Als zijn partner of het gezin waartoe hij behoort wel een bijstandsuitkering nodig heeft, dan moet de gemeente rekening houden met zijn inkomen uit studiefinanciering. Dit is ook zo als iemand met studiefinanciering bijzondere bijstand vraagt. Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen uit studiefinanciering sluit de wet aan bij bedragen in de WSF 2000. Omdat de regels per 1 januari 2012 zijn veranderd, geldt er tot en met 30 juni 2012 overgangsrecht.

Hoogte inkomen uit studiefinanciering

Als de gemeente rekening moet houden met inkomen uit studiefinanciering dan gelden hiervoor de bedragen zoals die staan in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000:bronnen

  Hoger onderwijs Beroepsonderwijs
Levensonderhoud - thuiswonend € 604,15 € 462,08
Levensonderhoud - uitwonend € 794,69 € 652,62 
Toeslag partner € 557,27 € 557,27
Toeslag één-oudergezin € 445,93 € 445,93

Alle bedragen gelden per maand. Een toeslag moet worden opgeteld bij het bedrag voor levensonderhoud.

Wanneer rekening houden met inkomen studiefinanciering

In de volgend gevallen moet de gemeente rekening houden met het inkomen uit studiefinanciering:

 1. De partner van een bijstandsgerechtigde krijgt studiefinanciering.
  De studerende partner heeft geen recht op algemene bijstand. De gemeente kort zijn inkomen uit studiefinanciering, loon en andere bronnen op de bijstand van de rechthebbende partner of het gezin met toepassing van speciale regels.
   
 2. Een meerderjarig thuiswonend kind krijgt studiefinanciering.
  Als het inkomen uit studiefinanciering, loon en andere bronnen van dit kind samen meer is dan € 1.059,49 (geldig per 01-01-2012) moet de gemeente het meerdere korten op de bijstandsuitkering van het gezinbronnen.
   
 3. Iemand met studiefinanciering vraagt bijzondere bijstand.
  Het inkomen uit studiefinanciering telt mee bij het bepalen van de draagkracht.

Studiefinanciering en recht op bijstand

Algemene bijstand

Jongeren tot 27 jaar hebben geen recht op algemene bijstand als zij een door het Rijk bekostigde opleiding kunnen volgen waarbij aanspraak op studiefinanciering bestaat op grond van de Wet studiefinanciering 2000bronnen.

Mensen van 27 jaar of ouder met recht op studiefinanciering krijgen geen algemene bijstand omdat de studiefinanciering een passende en toereikende voorliggende voorziening isbronnen.

Bijzondere bijstand

Mensen die studiefinanciering krijgen, kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bij het bepalen van de draagkracht telt een deel van de studiefinanciering mee als inkomen.

De gemeente kan aan mensen met studiefinanciering geen bijzondere bijstand geven voor kosten van levensonderhoud of studiekosten. Hiervoor is de studiefinanciering immers bedoeld.

Overgangsrecht

Per 1 januari 2012 zijn de regels voor het meetellen van het inkomen uit studiefinanciering veranderd. Voorheen noemde de WWB zelf bedragen. Sinds 1 januari 2012 verwijst de WWB voor de bedragen naar de WSF 2000. Deze laatste zijn een stuk hoger en dus ongunstiger voor het recht op bijstandbronnen.

Voor personen die op 31 december 2011 algemene bijstand ontvingen waarbij rekening werd gehouden met inkomen uit studiefinanciering, gelden tot en met 30 juni 2012 of zoveel eerder als het recht op algemene bijstand eindigt de oude in artikel 33 lid 2 WWB genoemde bedragen in plaats van de bedragen in artikel 3.18 van de WSF 2000bronnen.

De oude regeling blijft ook 6 maanden gelden voor degenen die op 31 december 2011 een uitkering op grond van de WIJ ontvingen waarbij rekening werd gehouden met inkomen uit studiefinanciering. Deze mensen hebben sinds 1 januari 2012 recht op een bijstandsuitkering.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 januari 2012.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

uitgebreide paginaversie tonen