Uitbetaling algemene bijstand aan gezin

Mensen die een gezin vormen hebben sinds 1 januari 2012 samen nog maar recht op 1 bijstandsuitkering. De gemeente moet deze uitkering iedere maand in gelijke delen uitbetalen aan de meerderjarige gezinsleden. Zij kunnen de gemeente ook vragen om de hele uitkering telkens aan 1 van hen te betalen. Hetzelfde geldt voor gehuwden/partners die deel uitmaken van een gezin. Als zij daarom vragen betaalt de gemeente hun delen van de bijstandsuitkering aan 1 van hen uit.

Gezin

De WWB maakt onderscheid tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en gezinnen. Tot welke groep iemand behoort heeft belangrijke gevolgen voor het recht op en de hoogte van de bijstand.

Een gezin bestaat uit minimaal 2 personen die samen een woning delen. Zij moeten elkaars echtgenoot/partner of ouder en meerderjarig kind zijn. De overige mensen met wie zij de woning delen behoren tot het gezin als zij echtgenoot/partner, ouder of kind van een ander gezinslid zijn. Ook mensen die zijn uitgesloten van het recht op bijstand kunnen gezinslid zijn. Sommige mensen met een AWBZ-indicatie en meerderjarige thuiswonende studerende kinderen met een inkomen van maximaal € 1.059,49 (geldig per 01-01-2012) netto per maand behoren niet tot het gezin.

Gezinsleden hebben alleen samen recht op een bijstand. Voor hen geldt de huishoudinkomenstoets.

Aan wie betaalt de gemeente de algemene bijstand?

De maandelijkse bijstandsuitkering voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven heet officieel algemene bijstand. De gemeente stelt de hoogte hiervan elke (kalender)maand opnieuw vast.

Bij gezinnen kan de gemeente de bijstandsuitkering op twee manieren uitbetalenbronnen. De gezinsleden kiezen samen welke manier ze willen. De eerste manier is dat de bijstandsuitkering in gelijke delen wordt uitbetaald aan ieder van de meerderjarige gezinsleden met recht op bijstand. Dit is de hoofdregel, die geldt als de gezinsleden niet samen om de tweede manier van uitbetalen vragen. Die tweede manier is dat de gemeente de bijstandsuitkering op gezamenlijk verzoek van de meerderjarige gezinsleden met recht op bijstand aan één van hen voor het geheel uitbetaalt. Aan wie dat dan is en op welke bankrekening, maken de gezinsleden onderling uit. Zij kunnen daarbij rekening houden met wie er toegang heeft tot deze bankrekening of met het gezinslid dat werkloos isbronnen.

Als in een gezin ook gehuwden/partners zijn, kunnen zij de gemeente samen vragen om hun delen van de uitkering uit te betalen aan een van henbronnen.

Voorbeeld

Peter (49) en Marije (53) zijn getrouwd. Ze wonen samen met hun dochter Carla (28) in een huurhuis. Voor het recht op bijstand vormen Peter, Marije en Carla samen een gezin. De bijstandsuitkering is € 1.200 netto per maand plus € 90 vakantiegeld.

Als er geen inkomsten zijn moet de gemeente elke maand de volgende bedragen overmaken: € 400 naar Peter, € 400 naar Marije en € 400 naar Carla. Het vakantiegeld is € 1.080 per jaar (12 x € 90). De gemeente betaald dit in  juni uit: € 360 aan Peter, € 360 aan Marije en € 360 aan Carla.

Peter, Marije en Carla kunnen de gemeente samen vragen om de bijstand telkens aan een van hen te betalen, bijvoorbeeld Marije. De gemeente moet dan iedere maand € 1.200 aan Marije overmaken. In dat geval betaalt de gemeente in juni ook het volledige vakantiegeld van € 1.080 aan Marije.

Als Carla het niet wil dat de gemeente alles aan Marije betaalt, mag de gemeente dit niet doen. In dat geval kunnen Peter en Marije wel vragen dat de gemeente hun 2 delen aan Marije betaalt. Dit kan omdat ze getrouwd zijn. De gemeente betaalt dan iedere maand € 800 aan Marije en € 400 aan Carla. In juni betaalt de gemeente € 720 vakantiegeld aan Marije en € 360 vakantiegeld aan Carla.

Wanneer betaalt de gemeente?

De gemeente bepaalt zelf wanneer ze de algemene bijstand betaalt. Ze kan dit doen aan het einde van de maand waarop de uitkering betrekking heeft of in de maand daarnabronnen.

Het vakantiegeld over de bijstandsuitkering betaalt de gemeente in juni of als de bijstand stopt, bijvoorbeeld als iemand weer gaat werkenbronnen. In uitzonderinsgevallen mag de gemeente het opgebouwde vakantiegeld eerder betalen.

Gemeentelijke regels

De gemeente kan over het uitbetalen van de bijstandsuitkering eigen regels maken. Gemeenten met een abonnement op de WWB-beleidsapp kunnen deze hier vermelden.

Belastingen

De gemeente is net als werkgevers verplicht om belastingen en premies in te houden op de algemene bijstand. Het bedrag dat de gemeente aan uitkering uitbetaalt is altijd netto.

Als een gezin een bijstandsuitkering krijgt, dan wordt deze voor de belastingen in gelijke bedragen verdeeld over de meerderjarige gezinsleden die recht hebben op bijstand. Dit staat los van de vraag aan wie de gemeente de uitkering elke maand betaalt.

Zijn er bijvoorbeeld 3 meerderjarige gezinsleden met recht op bijstand, dan moet de gemeente maandelijks voor elk van hen aan de belastingdienst doorgeven dat ze inkomsten hebben ter hoogte van 1/3 deel van de totale bijstandsuitkering voor het gezin. Aan het einde van elk kalenderjaar ontvangt elk meerderjarig gezinslid met recht op bijstand een jaaropgave van de gemeente.

Verdieping

De uitkeringsadministratie van de gemeente moet voor elk meerderjarig gezinslid met recht op algemene bijstand maandelijks een loonaangifte record aanmaken.

Inkomsten moeten fiscaal worden toegerekend aan het gezinslid dat de inkomsten ontvangt. De uitkeringsadministratie moet daarbij de zogenaamde elders benutte loonheffingskorting voor dat gezinslid berekenen.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 januari 2012.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

uitgebreide paginaversie tonen