Toelichting
artikel 47b - WWB

Kamerstukken II, 2008/09, 32 037, nr. 3, p. 25:

Artikel 47b geeft aan in bepaalde artikelen van de WWB in plaats van «het college» «de SVB» gelezen moet worden. Dit betreft de artikelen die daarmee direct ook gelden voor de bijstandsverlening door de SVB.

Kamerstukken II, 2010/11, 32 815, nr. 8, p. :

In artikel 47b is geregeld dat indien de Sociale verzekeringsbank (SVB) op grond van artikel 47a, eerste lid, algemene bijstand verleent, voor de toepassing van een aantal artikelen in plaats van “het college” gelezen wordt “de Sociale verzekeringsbank”. [...] In onderdeel 7 wordt nu geregeld dat er een uitzondering komt te gelden voor artikel 9, eerste lid, onderdeel c. Dit om te bereiken dat ingeval er algemene bijstand door de SVB wordt verstrekt het college bevoegd is om een belanghebbende op te dragen om naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Concreet zal het dan gaan om een echtgenoot - jonger dan 65 jaar (of daarmee gelijkgestelde) - van een persoon van 65 jaar of ouder aan wie de SVB algemene bijstand verstrekt.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte